FANDOM


Dwu pol

Diarchia Dwuwieska - kraj obejmujący w całości wyspę Summę, noszącą swoją nazwę po legendarnym bohaterze Dwuwieżan. Znany z niestabilnej sytuacji wewnętrznej i często zmieniających się monarchów. Jest jednocześnie ostoją ustroju feudalnego jak i zalążkiem demokracji chłopskiej, gdzie jeden tron dziedziczony jest w linii męskiej w obrębie dynastii Vilaretów, a drugi - obsadzany w drodze głosowania starszyzn chłopskich spośród zaproponowanych przez ludność wiejską kandydatów.

Mieszkańcy Dwuwieża Edit

Summianie - charakterystyka fizyczna Edit

Summianie różnią się nieco od ludzkich pobratymców z państw-miast kontrolowanych przez Vilsarion. Długi czas izolacji i praktycznego braku wymiany ludności odcisnął na tutejszych charakterystyczne piętno, sprawiając, że praktycznie cała populacja dotknięta jest tymi samymi zmianami. Należą do nich przede wszystkim rozpowszechnienie ciemnych kolorów oczu i włosów, przeciętny lub niski wzrost, krępa budowa ciała i relatywnie niskie położenie kości policzkowych.

Społeczeństwo i kultura Edit

Mieszkańcy Summy tworzą jeden naród, a ich kultura - tak chłopska jak i warstw wyższych - czerpie garściami z folkloru ludowego i lokalnej religii. Świętuje się Wieńce porą jesienną, z okazji ukończenia zbiorów, Zasiewy porą wiosenną, a oprócz tego kilka pomniejszych okazji związanych ze zmianą pogody, pór roku i ku czci bohaterów dwuwieskich legend.

Do świąt religijnych natomiast należy przede wszystkim Rachubarz, okazja świętowana w połowie roku i skupiająca się na wymianie i zliczaniu dobrych uczynków, aby następnie ich listę odmówić przed kapliczką Pana Prawdy. Każda równonoc rozpoczynająca kolejny cykl jest okazją do świętowania Kwartalnika i odprawiania religijnego rytuału poświęcenia ziemi Pani Czasu i jej małżonkowi, Panu Ziemi. Inne zwyczaje religijne w dużej mierze zależne są od regionu, na przykład w Górach Żółtych odprawia się Zieńczankę, prosty akt podarowania Panu Skał kilku kamieni szlachetnych w zamian za pomyślność przy pracach ziemnych, a na równinach zachodniej Summy - Lubiankę, uroczysty obrzęd wiążący ze sobą dwójkę młodych ludzi w węźle narzeczeńskim.

Religia Edit

Panteon bóstw Summian składa się z personifikacji żywiołów i aspektów życia, takich jak czas, umieranie czy radość. Funkcjonują jednakże również bóstwa wstąpione, w skład w których wchodzą legendarni bohaterowie i królowie Dwuwieża. Oficjalnie Profetat, zbór kapłanów prowadzących wszelkie spotkania dla wiernych i przeprowadzających obrzędy, wyróżnia piętnaście bóstw panteonu naczelnego, w tym:

- Bóstwa żywiołów i otoczenia - Pan Ziemi, Pan Skał, Pani Nieba, Pan Wiatru,

- Bóstwa aspektów - Pan Prawdy, Pani Czasu, Pan Śmierci, Pani Szczęścia,

- Bóstwa podziemne - Brat Przejścia, Siostra Grzechu, Siostra Czystości,

- Bóstwa wstąpione - Summar, Faubert Niebieski, Taurkan, Loenna.

Oprócz tego funkcjonują także bożki pomniejsze, do których summianie często zwracają się z prośbą o pomoc w potrzebie.