FANDOM


Nurvand
Nur pol

Nurvand - określenie na krainę i łańcuch górski znajdujący się daleko na południu. Jedyne dostępne przejścia do nieznanego Duradaanu prowadzą przez tą krainę, ale władające nią krasnoludy przepuszczają tam tylko swoich wysłanników. Imperium Nurvandu (jak dumnie lubi się określać) zostało utworzone przez klan krasnoludzkich emigrantów, który co najmniej tysiąc lat temu opuścił Valuundię - jako wyrzutek. Od tego czasu Nurvandczycy wyrzekli się swoich północnych braci i od wieków planują swoją zemstę. Nie tylko na Valuundczykach, ale i innych rasach.

Imperium Nurvandzkie Edit

Nurvandczycy - krótki opis Edit

Nurvandczycy są nikim innym, jak krasnoludami. Krasnoludy to istoty humanoidalne, przypominające człowieka ale będące zazwyczaj znacznie niższe i bardziej tęgie. Najwyższe krasnoludy miewają wzrost dochodzący do 165 centymetrów. Są też długowieczniejsze od ludzi - dożywają do trzystu lat. Krasnoludy różnią się też od ludzi tym że posiadają znacznie lepszy wzrok w ciemności i jak donoszą doktorzy medyczni - dwiema wątrobami, dzięki czemu zawdzięczają większą wytrzymałość na różnego rodzaju toksyny.

Typową cechą dla krasnoludów z Nurvandu są ciemne bądź brązowe włosy i blady odcień skóry. Bywają też niższe od swoich kuzynów z Valuundii, ale są za to zdecydowanie zwinniejsze.

Społeczeństwo Edit

Nurvandzkie społeczeństwo różni się tym od valuundzkiego że w gruncie rzeczy nie jest społeczeństwem, a jedynie zorganizowaną społecznością wojskową. W Nurvandzie istnieją trzy warstwy społeczne, które otrzymują swoje nazwy od metali. Pierwszą z nich są Żelaźni - oni stanowią armię Imperium i obejmują najważniejsze urzędy (w tym samego imperatora). Drugą są Srebrni - będący intelektualnymi pracownikami, zarządzający administracją i zaspokajający potrzeby duchowe pozostałych dwóch warstw. Trzecią są Brązowi - prości robotnicy, zajmujący się wszystkim do czego skieruje ich Urząd. W momencie gdy Nurvandczyk wchodzi w dorosłość, Urząd przydziela mu jedną z trzech kast. Jeśli Urząd zauważy w późniejszym czasie że krasnolud nadaje się do czego innego, to może w każdej chwili zmienić mu jego przynależność.

Gospodarka w Nurvandzie jest odmienna od wszystkich innych, bo jest gospodarką planową. Wszystkie działania gospodarcze planuje jedna instytucja, powszechnie nazywana Urzędem. Jest to olbrzymia instytucja, której pracownicy rekrutowani są ze wszystkich trzech kast. Każda tona pszenicy i żelaza podliczana jest przez odpowiednich urzędników, by następnie być sterowaną przez kolejnych.

Władzę w Nurvandzie sprawuje Imperator, posiadający władzę absolutną, niczym nieograniczoną. To on kieruje też pracami Urzędu. Sukcesja odbywa się w sposób dosyć.. archaiczny. Mianowicie - Imperatorem zostaje najdzielniejszy z wojowników. A jak wybrać najdzielniejszego z wojowników? To proste. Zorganizować wielki turniej, na który zgłoszą się dostatecznie odważni i będą ze sobą walczyć wszyscy razem.. Zwycięzca jest tylko jeden, a walka toczy się oczywiście na śmierć i życie. Prowadziło to niekiedy do fatalnego obsadzenia tronu, ale wydaje się że ta forma sukcesji zdaje egzamin.

Religia Edit

Nurvandczycy odrzucili politeizm valuundzkich plemion i zapożyczyli sobie na własność jedno z mniejszych monoteistycznych wyznań, które dopasowali do swojej kultury. Jedynym i najwyższym bóstwem Nurvandczyków jest Wielki Architekt, który zaplanował i zbudował wszechświat w określonym celu. Jego najlepszą kreacją (i dla której wszystko to uczynił) są krasnoludy, które mają kontynuować jego dzieło i zachować je w jak najlepszym porządku, dopóki Architekt nie powróci.

Wiara ta zakłada supremację rasy krasnoludzkiej nad wszystkimi innymi i nieograniczoną władzę Imperatora, przez którego decyzje manifestuje się wola Wielkiego Architekta. Nurvandczycy nie prowadzą działalności misyjnej z przyczyn raczej oczywistych.

Historia najnowsza Edit

Nurvand ostatnie lata spędził w izolacji, raz tylko zagarniając Stenar od Cositii jako swoje terytorium zależne i usprawiedliwiając to jako słuszną interwencję w obronie gnomów. Trzydzieści lat temu do władzy na skutek Wielkiej Potyczki doszedł Maegthar - jeden z tajemniczych Wojowników Stali, technokratycznej grupy wojowników która powstała jakiś czas temu w Nurvandzie. Od tego momentu nie wiadomo co w ojczyźnie krasnoludów się dzieje, poza tym że Maegthar rozpoczął zakrojone na szeroką skale prace przemysłowe i architektoniczne, przy okazji likwidując wszystkich którzy w niepochlebny sposób wyrażają się o rozwoju technologicznym.