FANDOM


Sarcia
Sar pol

Sarcia - państwo i kraina wysunięte najbardziej na północ Aseilu. Sarcię zwyczajowo dzieli się na dwie części - kontynentalną i wyspiarską. Interior i wschodnie części kontynentalnej to ponura, zimna i górzysta kraina, ale bogata w surowce i minerały. Zachodnia część Sarcii kontynentalnej charakteryzuje się, podobnie jak jej wyspy, łagodnym, ciepłym klimatem - śnieg pada w nich bardzo rzadko. Zdaniem uczonych sytuacja ta wynika ze względu na rzadki, ciepły prąd morski który się tam znajduje.

Republika Sarcii Edit

Opis społeczeństwa Edit

Sarcianami określa się ludzi zamieszkujących Republikę. Wedle badań historyków i na podstawie mitów udało się ustalić, że Sarcianie wywodzą się z tych samych przodków co Vilsariończycy i Anvalrianie i posiadają charakterystyczne dla nich cechy - między innymi jasną skórę, oczy i włosy. Sarcian wyróżnia jednak pewien czynnik, którego pochodzenie musi być paranormalne - niektórzy z nich rodzą się z włosami koloru morskiej zieleni i mogą wytrzymać znacznie dłużej pod wodą - nawet do dwóch godzin. Tego typu ludzie przeznaczeni są zwykle do kapłaństwa Panów Wody, religii panującej w Sarcii.

Sarcianie nie są jednolitym narodem, chociaż inni tak o nich myślą. Każda z wysp jest w gruncie rzeczy niezależnym państewkiem, które ma prawo od jednego do trzech przedstawicieli w Senacie Republiki, znajdującego się w Portaverdee. Sarcianie nie mają żadnej formalnej hierarchii społecznej. Pozycja człowieka zależy od jego zdolności i majątku. Największym poważaniem cieszą się kupcy, admirałowie i uczeni, do których zalicza się także magów.

Władza w Republice podzielona jest na trzy organy. Senat Republiki jest zgromadzeniem przedstawicieli miast i wysp wchodzących w jej skład. Każde miasto wybiera swoich przedstawicieli na swój sposób - w niektórych funkcja ta jest dziedziczna a w innych elekcyjna. Senat zajmuje się wydawaniem praw, nadawaniem i tworzeniem urzędów, określa wysokość danin na wspólny skarbiec Republiki oraz kieruje polityką zagraniczną. Najważniejszy urząd w Republice to Lord-Protektor, wybierany przez Senat. Funkcja ta jest dożywotnia, chociaż jest możliwe zrzeknięcie się jej. Lord-Protektor pełni funkcje głowy państwa, podobnie jak monarcha i ma prawo do inicjatywy ustawodawczej w senacie, chociaż on sam nie dysponuje głosem. Jest też naczelnym dowódcą armii i floty Republiki, decyduje też w jaki sposób wydawać pieniądze. Egzekucją i ochroną praw zajmuje się tzw. Straż Republiki. Straż posiada swoje instytucje rozsiane praktycznie w całej Sarcii i nie jest ograniczona granicami i prawami państw członkowskich, w przeciwieństwie do wewnętrznych struktur policyjnych członków Republiki.

Kultura Edit

Sarcia Wyspiarska i Portaverdee Edit

Każda z wysp ma swoją własną, unikalną na swój sposób kulturę. Wszystkie te państewska łączą religia, język i wspólne dla nich wartości. Za najważniejszą Wyspiarze uznają wolność, szczególnie od ucisku. Mieszkańcy wysp są bardzo pracowitymi i przedsiębiorczymi ludźmi - same wyspy nigdy nie dostarczały dostatecznej ilości pożywienia, które trzeba było zdobywać dzięki handlowi. Sarcianie jako pierwsi opanowali do mistrzostwa sztukę kupiectwa a ich handlarzy spotkać można w każdej z krain. Słyną też jako najlepsi żeglarze na świecie. A jako potęga morska i handlowa starają się utrzymać największą flotę w znanym świecie.

Sarcia Kontynentalna Edit

Sarcianie z kontynentu znani są także jako Górale - z przyczyn których raczej nie trzeba tłumaczyć. Górale nie mają swoich przedstawicieli w Senacie Republiki i nie żyją w miastach. Tych na kontynencie jest zaledwie kilka, nie licząc Portaverdee. Zajmują się głównie hodowlą owiec i kóz, drobnym rzemiosłem i walką za pieniądze. Bo to właśnie Górale stanowią główną część lądowych sił zbrojnych Sarcii.

Religia Edit

Dominującą wiarą są Panowie Wody. Nie należy jednak myśleć o nich jako oślizgłych, potwornych stworzeniach zamieszkujących w głębinach i doprowadzających swoich wyznawców do szaleństwa. Sarciańscy Panowie Wody są bóstwami i duchami rzek i mórz, przybierających formę pół-ludzi pół-ryb, syren i trytonów. Kapłaństwo Panów Wód dzieli się na dwie warstwy - Heroldów, przewodniczących ceremoniom religijnym i opiekujących się świętymi miejscami wiary oraz Dziadów Morskich, wędrujących po świecie i jej nauczających. Dziadowie nauczają że życie na lądzie to dopiero wstęp do życia w wodzie. Przestrzegając nakazów i zakazów wiary (min. umiarkowanie jeść zwierzęta morskie, dbać o czystość wód, być przyjacielskim i uczciwym w stosunku do innych żeglarzy..) i prowadząc dobre życie zdobywa się łaskę u Panów. Im więcej łaski zdobędziemy, tym lepsza będzie nasza następna egzystencja. Najgorsi grzesznicy staną się najmniejszymi bezmyślnymi żyjątkami morskimi, które zje każde inne stworzenie a najbardziej pobożni dostąpią zaszczytu dołączenia do grona Panów Wód.

Historia najnowsza Edit

Trzydzieści lat temu funkcję Lorda-Protektora objął admirał Tylleon Volenze. Volenze przeprowadził szereg reform, mających na celu wzmocnienie armii i floty Republiki, tak, by stała się konkurencyjna z innymi. Powstał też wtedy cech rusznikarzy, który na świat wydał formacje Strzelców, władających nową, straszliwą bronią zwaną arkebuzem. Jej sekret jest jednak ściśle strzeżony przez cech. Lord-Protektor wybudował też ogromną sieć fortyfikacji na granicy z Vilsarionem, znaną jako Wał Tylleoński. Dzięki potężnym fortyfikacjom i flocie Sarcia jest w stanie bez problemu obronić się przed atakiem Vilsarionu, chociaż przejście do ofensywy może być trudniejsze. Sarcianie przeżywają okres dobrobytu gospodarczego i nawet biedni Górale są bardzo zamożni w porównaniu z mieszkańcami takiej Cositii czy Dwuwieża. Portaverdee nie prowadzi otwartego konfliktu z Vilsarionem, ale oczywistym jest że stara się ograniczać jego ekspansję wszystkimi możliwymi środkami.