FANDOM


Uhlamvu
Uhl pol

Uhlamvu - jedyne póki co znane państwo spoza Aseilu. Uhlamvu - a właściwie Złota Republika Uhlamvu - to położona na suchym, nieurodzajnym i okrutnym lądzie republika handlowa, której kupcy cieszą się dominacją na morzach zachodnich. Państwo to zamieszkane jest w większości przez Uhlamvun, czarnoskórych ludzi, którzy cechują się z reguły wyższym wzrostem i potężniejszą budową ciała od swoich kuzynów z Aseilu właściwego. Obecnie Złota Republika jest w stanie wojny z elfickimi klanami Wszechboru, czego przyczyną jest inwazja na wyspę Klanu Pszczół i w konsekwencji wyrżnięcie większości długouchej populacji w trakcie. Obecne na zachodnim wybrzeżu Wszechboru oraz na wyspie Pharadesi (w wolnym tłumaczeniu "Raj") plantacje bawełny oraz innych surowców, z których wyrabia się tkaniny przynoszą ogromny zysk do skarbca Republiki.. a chętnych na zakupienie egzotycznych ubiorów i materiałów w Aseilu nie brakuje.

Złota Republika Uhlamvu Edit

Opis społeczeństwa Edit

Uhlamvu to republika handlowa, na czele której znajduje się Wielki Książę - obecnie jest nim Umtheng III Chciwy (przydomek ten nadany mu został przez jego własnych poddanych, którzy chciwość uznają za zaletę). Zaraz pod Wielkim Księciem na szczeblu drabiny społecznej znajduje się jego organ doradczy, znany jako Najjaśniejsza Rada - składa się ona z najbardziej wpływowych kupców i rzemieślników, a każdy jej członek ma prawo głosu w czasie wyboru nowego Wielkiego Księcia. Oba te urzędy są sprawowane dożywotnio, jednak z racji knowań wewnątrzpaństwowych jeszcze żadna głowa państwa nie zmarła śmiercią naturalną. Zaraz po Najjaśniejszej Radzie szanowaną grupą społeczną są tak zwani Likhethwa, tj. Wybrani - są to gwardziści pałacowi, którzy poddani zostali przemianie niszczącej w nich jakiekolwiek emocje i budzącej w nich patologiczną wręcz lojalność wobec swojego przełożonego, jakim jest Wielki Książę. Charakterystyczną cechą ubioru tych wojowników są pancerze w złotym kolorze i ogromne dwuręczne sejmitary. Poniżej Likhethwa w hierarchii społecznej znajdują się wszyscy inni, którzy nie mają odpowiednich środków finansowych by cokolwiek znaczyć w Republice; na przykład niewolnicy, wolni chłopi czy też wojsko.

Kultura Edit

Przeciętny Uhlamvun wyznaje dwie najważniejsze wartości w jego życiu - bogactwo i duma. Ta druga wartość związana jest ze skrajnym wręcz poglądem dominującym pośród wyższych warstw społecznych Uhlamvu, który uznaje rasę czarną za rasę panów oraz widzi innych jako tzw. Aphansi, czyli Niższych. Zabronione są jakiekolwiek mariaże międzygatunkowe, jednak posiadanie niewolnic innych ras uznawane jest za powód do dumy. Żaden Uhlamvun nie jest niewolnikiem u innego Uhlamvuna i prędzej umrze, niż zgodzi się na zrównanie społeczne z nie-czarnymi.

Religia Edit

W Złotej Republice panuje wiara w Unkulunkulu, bóstwo wiatrów, sztormów i burz piaskowych; to on pozwala handlarzom z Uhlamvu na dominację morską zarówno pod względem gospodarczym, jak i militarnym (flota Republiki jest jedną z najpotężniejszych na świecie). Kapłani Unkulunkulu piastują ważne stanowiska państwowe, a ich zwierzchnik - Archon - posiada stałe miejsce w Najjaśniejszej Radzie. To za sprawą tej właśnie wiary powstał rytuał Przemiany, którego sama procedura nie jest znana obcokrajowcom, a sami duchowni Unkulunkulu mówią o "oczyszczeniu przez piaski, wody i wiatry Uhlamvu". Osobnik poddany Przemianie ma złote tęczówki i policzki naznaczone rytualną blizną w kształcie łańcucha, ciągnącą się od ucha przez usta do ucha; ma to symbolizować zapewnienie o złożonym przez Likhethwa ślubie milczenia, który jest kultywowany do tego stopnia, że nie wiadomo właściwie czy poddani Przemianie są w stanie cokolwiek mówić. Wśród preferowanych kandydatów do Likhethwa są przede wszystkim wyjątkowo silni, zręczni i wysocy Uhlamvuni.

Historia najnowsza Edit

Po skrytobójczej śmierci ostatniego Wielkiego Księcia, Igwali XVI, władzę w Złotej Republice objął potężny kupiec i właściciel manufaktur tkackich, znany jako Umtheng III Chciwy; to głównie za sprawą jego dziada przelobbowano ekspansję na terytoria wyspy Klanu Pszczół i Wszechboru. Obecnie zmagania z elfimi klanami to głównie tłumienie rewolt długouchych niewolników przez zdyscyplinowane oddziały republikańskie bądź też ataki zaczepne ze strony Klanu Szerszeni. Póki co skarbiec Uhlamvu pęka w szwach z racji rozwijającego się morskiego handlu m.in. z Anvalrią, Sarcią i Vilsarionem, jednak nie wiadomo jak długo Najjaśniejsza Rada będzie mówiła jednym głosem.