FANDOM


Jąg
Yong pol

Yong - rozległe państwo, będące jednocześnie hegemonem wschodniego Aseilu. Północ Cesarstwa to gęste i rozległe dżungle, zaś południe to skaliste pustkowia. Rejon centralny to klimat umiarkowany z cechami charakterystycznymi dla położenia głęboko kontynentalnego; tutaj też znajduje się siedziba cesarska, Jiang. Głównymi mieszkańcami egzotycznego kraju są Mao, znani pod potocznym określeniem 'kotoludzie', mającym oddać ich zwierzęce cechy wyglądu - takie jak futro tygrysiej maści czy też kocie uszy. Przeciętny Mao żyje do 150 lat.

Cesarstwo Yong Edit

Opis społeczeństwa Edit

W państwie Mao istnieje głęboko zakorzeniony w tradycji narodowej system kastowy - kto urodzi się w danej kaście, ten pozostanie w niej do końca życia. Mariaże międzykastowe uznawane są za sprzeczne z tradycją i otwarcie szkalowane. Wyróżnia się pięć podstawowych kast:

Shen - kasta wysoko urodzonych, swoisty odpowiednik zachodniej arystokracji. Shen jako jedyni mają niepodzielne prawo rządzić krajem i stanowią elitę państwową.

Jiaoyu - kasta uczonych, kapłanów oraz artystów. Cieszy się ona drugim miejscem w hierarchii kastowej; w stolicy cesarskiej oraz na dworach prowincjonalnych Jiaoyu są obejmowani patronatem przez zainteresowanych tym możnowładców, a jest takich wielu.

Zhanshi - kasta wojowników. Stanowią oni fundament yongijskiej armii i cieszą się powszechnym szacunkiem wśród ludności cesarstwa; i nic w tym dziwnego, skoro bronią kraju przed potencjalnymi agresorami z zachodu.

Mujiang - kasta rzemieślników i kupców, którzy napędzają gospodarkę Państwa Wschodu. Jest to właściwie jedyna grupa społeczna, która ma kontakt ze światem zewnętrznym - poza oczywiście samym cesarzem i jego najbliższym gronem.

Pinqiong - kasta chłopów i niewolników. Oficjalnie członkowie tej kasty nie są uznawani za część społeczeństwa i powszechnie się nimi gardzi; stanowią oni tanią siłę roboczą w rozwijającym się gospodarczo cesarstwie, czemu te zawdzięcza swój dobrobyt i wysoki poziom zamożności wśród innych kast.

Władza w Yong jest skupiona wokół postaci cesarza, który rządzi absolutnie i bez ograniczeń; jedynym dodatkowym (i jednocześnie doradczym) organem u jego boku jest Rada Shen, której sama nazwa wskazuje na członkostwo najważniejszych arystokratów w państwie. Obecnym cesarzem jest rządzący niepodzielnie od 115 lat Qi Yong, zatwardziały izolacjonista i konserwatysta, który popiera wewnętrzny rozwój państwa i zamknięcie na świat zewnętrzny... ku uciesze krajów ościennych.

Kultura Edit

Społeczeństwo yongijskie jest bardzo zróżnicowane pod względem wartości kulturowych; kasty niższe, takie jak Pinqiong i Mujiang, propagują kult pracy, uczciwość i bezwzględną lojalność wobec osoby cesarza. Zhanshi z kolei ceni sobie siłę, odwagę i dyscyplinę wśród członków tej kasty. Jiaoyu to - jak nietrudno się domyślić - prekursorzy sztuki i nauki, a także organizowania hucznych imprez i libacji, którymi zainteresowana jest również kasta Shen; w tej drugiej wzorem idealnego Mao jest władca sprawiedliwy i surowy wobec przestępców, uczciwy oraz silny.

Z racji swojego zamknięcia na świat zewnętrzny, o innych aspektach kultury mieszkańców Cesarstwa Yong zbyt wiele nie wiadomo.

Religia Edit

W Cesarstwie Yong odpowiednikiem zachodnich wierzeń są szkoły filozoficzne, propagujące określony styl życia i światopogląd. Wyróżnia się spośród nich Daesunizm, będący odpowiednikiem konfucjanizmu ze świata rzeczywistego - dominuje on pośród wszystkich kast i zapewnia stabilność imperium.

Poza szkołami teologicznymi istnieje też zapoczątkowany przez Qi Yonga tzw. kult imperialny, który otacza boską czcią cesarza i wskazuje na jego nieomylność oraz działanie na rzecz dobra ogółu.

Historia najnowsza Edit

Obecnie Cesarstwo Yong jest jedną wielką niewiadomą w związku z postępującym izolacjonizmem, który stanowi fundament polityki cesarza Qi Yonga. Kraj ten znajdował się w większości czasów na marginesie historii, jednak ma się to prawdopodobnie zmienić po śmierci starego monarchy; jego dziedzicem jest młody, ambitny i agresywny Zhu Yong - liczący sobie 40 lat Mao skłonny jest do reformowania kraju i otwarcia się go na świat, by stać się poważnym graczem na arenie międzynarodowej. Poprzez potencjał ludnościowy i gospodarczą autarkię, Cesarstwo Yong będzie miało w przyszłości ogromne szanse na realizację założeń przyszłego cesarza.